Chybová správa

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls v _menu_load_objects() (riadok 579 z /nfsmnt/hosting2_1/b/3/b33c0d78-cdb6-4e3c-932c-8da446c92093/domovina-no.sk/web/includes/menu.inc).

Úhrada za poskytované sociálne služby

 1. Stravovanie v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
  Stravovanie sa zabezpečuje prípravou a výdajom stravy v stravovacej prevádzke zariadenia.
  Strava sa pripravuje podľa vopred spracovaného jedálneho lístka, ktorý schvaľuje stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupca prijímateľa sociálnej služby.
  Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
 2. Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
  • stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba celoročne sa celodenná strava určuje počtom odobratých jedál v rozpätí od 2,40 € do 3,98 €,
  • od 1. 2. 2018 je výška stravnej jednotky na deň a prijímateľa sociálnej služby je 3,10 €,
  • denná stravná jednotka určená pod písmenom b) sa zvyšuje o 25 % pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická alebo špeciálna diéta,
  • denná stravná jednotka je rozpočítaná na nasledovne:
   Racionálna strava Diabetická a špeciálna diéta
   Raňajky 18,9 % Raňajky 16,39 %
   Desiata 8,15 % Desiata 6,94 %
   Obed 39,6 % Obed 34,17 %
   Olovrant 8,15 % Olovrant 6,94 %
   Večera 25,2 % Večera 21,67 %
       Druhá večera 13,88 %
  • cena jednotlivých jedál je nasledovná:
   Druh jedla Cena jedla
   Raňajky 0,59 €
   Desiata 0,25 €
   Obed 1,23 €
   Olovrant 0,25 €
   Večera 0,78 €
  • výška úhrady za režijné náklady na prípravu stravy sa určuje v rozpätí od 0,50 € do 3,00 €,
  • od 1. 8. 2015 je určená výška denných režijných nákladov 0,80 €,
  • denná cena za stravovanie sa určí ako súčet sumy stravnej jednotky a sumy režijných nákladov na prípravu stravy.
 3. Ubytovanie v domove sociálnych služieb
  • na účely určenia ceny za ubytovanie sa považuje
   • príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
   • vybavenie obytnej miestnosti, napr. lôžko, stôl, stoličky, skriňa, záclony, svietidlá,
   • spoločné priestory a ich vybavenie,
   • vecné plnenia spojené s bývaním.
  • výška ceny za bývanie v domove sociálnych služieb sa určí ako súčin dennej sadzby ceny za používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva,
  • denná sadza za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,18 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním,
   • ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba 0,40 €
   • ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby 0,20 €
  • veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti pre jedného prijímateľa sociálnej služby sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti a veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby, ktorí túto plochu užívajú,
  • denná sadzba za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,05 €,
  • za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, platí prijímateľ sociálnej služby za bývanie cenu v plnej výške.
 4. Ubytovanie v špecializovanom zariadení
 • Na určenie ceny za ubytovanie s nižším štandardom sa považuje
  • príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa, WC, kúpeľňa ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
  • vybavenie obytnej miestnosť, napr. lôžko, stôl, stoličky, skriňa, záclony svietidlá,
  • spoločné priestory a ich vybavenie,
  • vecné plnenia spojené s bývaním
 • výška ceny za bývanie v špecializovanom zariadení sa určí ako súčin dennej sadzby ceny za používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva, minimálne 6 m2 na osobu.
 • Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,17 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním.
 • Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, platí prijímateľ sociálnej služby za ubytovanie cenu v plnej výške.
 • Ďalšie obslužné činnosti v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
 • Výška ceny za ďalšie obslužné činnosti, ktorými sú upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva pre prijímateľa sociálnej služby je 2,00 € / deň.