Kontakt

Domovina, n. o.

Žehra časť Hodkovce č. 1

 053 61  Spišské Vlachy

 

tel ústredňa : 053 449 5232

 

okres Spišská Nová Ves

Košický kraj

 

Slovensko

 

Zápis v registri neziskových organizácií pod č.  OVVS / 30 / 2006 

 

Rozhodnutie okresného úradu v Košiciach, odbor všeobecnej vnútornej správy, ev. č.  OU-KE-OVVS1-2018/053516

 

Štatutárny orgán :   od 1.1.2019

                              Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ

                           

 

                              do 31.12.2018

                              RSDr. Juraj Beňa

                              

 

Vedúca úseku stravovania :  Silvia Marová

 

Vedúci úseku sociálnej práce :   Ján Gallovič

 

Vedúci ekonomického úseku :  Štefan Sedlák