Ekonomický oprávnené náklady DSS za rok 2020

 1 129,18 EUR

 

Ekonomický oprávnené náklady špecializovaného zariadenia za rok 2020

1 392,75 EUR

 

_

_