Domovina, n.o.

Žehra časť Hodkovce č. 1

053 61 Spišské Vlachy

053 449 5232
domovina@stonline.sk
IČO : 3 5 5 8 2 2 0 1
Zápis v registri neziskových organizácií pod č. OVVS / 30 / 2006,
Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ
ladislav.vastusko@domovina-no.sk

Vedúca úseku stravovania

Silvia Marová

silvia.marova@domovina-no.sk

Zdravotná sestra

Slavka Čekovská

slavka.cekovska@domovina-no.sk

Vedúca personálneho úseku

Ing. Katarína Cmorejová

katarina.cmorejova@domovina-no.sk

Vedúca sociálneho úseku

Mgr. Daniela Chovancová

daniela.chovancova@domovina-no.sk

Vedúca ekonomického úseku

Janka Polláková

jana.pollakova@domovina-no.sk

Vedúca rozvoja pracovných zručností

Mgr. Paulína Lizáková

paulina.lizakova@domovina-no.sk