Aktuálne Informácie

Športová olympiáda

Dňa 17.10.2013 sa vybraní prijímatelia nášho domova sociálnych služieb zúčastnili na 8. ročníku športovej olympiády v Sp. Novej Vsi, ktorú organizoval domov sociálnych služieb NÁŠ DOM. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach jednotlivcov a družstiev.

V disciplíne bicyklovanie ležmo sme obsadili 2. miesto. V hádzaní kociek 2. miesto.

V behu na 30 metrom sme taktiež obsadili 2. miesto. V štafete trojčlenných družstiev sme obsadili krásne 1. miesto.

Otvorenie remeselnej dielne

Dňa 26.9.2013 o 11:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie remeselnej dielne po rekonštrukcii. Remeselná dielňa sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves, na Letnej ulici č. 49 v bráne medzi Turistickým informačným centrom a reštauráciou Nostalgia. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili viaceré pozvané osobnosti medzi nimi aj pani poslankyňa NRSR Mgr. Lea GREČKOVÁ, primátor mesta Spišská Nová Ves pán PhDr. Ján VOLNÝ, PhD, poslanci mesta Spišská Nová Ves a sponzori. Pozvanie prijali aj riaditelia iných domov sociálnych služieb a prijímatelia týchto zariadení.

Deň Partnerstva – deň otvorených dverí za nami

Deň Partnerstva v našom sociálnom zariadení sa konal v rámci dňa otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili viaceré sociálne zariadenia. Svojou návštevou nás potešili: DSS zo Spišského Podhradia, DSS Hertník okres Bardejov, DSS Náš Dom Spišská Nová Ves, CSS Batizovce a DSS Spišský Štvrtok. Súťažilo sa v netradičných disciplínach. Súťažiaci si zmerali svoje sily v týchto disciplínach: Petanque, Zatĺkanie klincov, Hod dreveným polenom, Zhadzovanie plechoviek prúdom vody a Preťahovanie lanom.