Cena mesta Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný odovzdal vo štvrtok  ( 20.4.2017) v obradnej sále Radnice ceny mesta a ceny primátora za rok 2016. Cena mesta je udeľovaná jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.

Prvým oceneným bol súčasný riaditeľ n. o. Domovina Hodkovce Juraj Beňa , ktorý má významný podiel na mnohých rozvojových aktivitách kraja a mesta. V minulých rokoch pôsobil ako zástupca primátora či prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi. 20 rokov bol poslancom MsZ v Spišskej Novej Vsi a tri volebné obdobia poslancom Košického samosprávneho kra­ja…

Viac informácií a fotografie na  spisska.dnes24.sk.

 

… vo vysielaní TV Reduta – archív z 28.4.2017.