Vianoce v dufarte 2016

Domovina, n. o., v spolupráci s ďalšími DSS-kami organizuje 1. ročník výstavnej a predajnej akcie “ Vianoce v dufarte“.

Počas trvanie tohto podujatia od 13.12.2016 do 16.12.2016  (  v čase od 10 00 hod. do 17 00 hod.) si môžete pozrieť alebo aj kúpiť výrobky s vianočnou tématikou, ktoré vyrobili klienti s mentálnym postihnutím.