Vyhodnotenie celoročnej ligy v petangu a kolkoch

V rámci voľnočasových aktivít pre rok 2016 prebiehali v zariadení súťaže v petangu a kolkoch. Tieto súťaže prebiehali mesačne a zúčastňovali sa ich prijímatelia sociálnej služby z jednotlivých skupín. Atmosféra na týchto súťažiach bola veľmi dobrá ale najmä napätá, nakoľko každý povzbudzoval toho svojho favorita.

Poradie petang:                                       Poradie kolky:

  1.  Skalický Milan                                   1. Demeter Jaromír
  2.  Dotko Jozef                                        2. Šomšák Emil
  3. Ramáč Štefan                                     3. Kapura Július

Súťažiaci, ktorí skončili na prvom až piatom mieste boli odmenení a zožali veľký potlesk od ostatných prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa na vyhodnotení zúčastnili. Ďakujeme hlavným organizátorom týchto súťaži, ktorými boli počas celého roka  opatrovatelia Tomaščák Ľuboš a Bc. Bujňák Michal.