Deň partnerstva 2016

Tradičné stretnutie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domovov sociálnych služieb sa v tomto roku za príjemného jesenného počasia nieslo v znamení 10. výročia existencie Domoviny, n. o.

Okrem zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb družobných DSS  sme v areáli privítali aj ďalších hostí a sponzorov.

V rámci kultúrnej časti  bolo veľmi pôsobivé vystúpenie skupiny historického šermu JAGO zo Spišskej Novej Vsi, zatancovali a zaspievali nám  študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej. Úspech mal aj „Hodkovský kankán“ – tanec prijímateľov sociálnych služieb Domoviny, n. o.

„Nástennú maľbu“  s námetmi pamiatok UNESCA na Spiši odhalil poslanec Národnej rady SR a podpredseda KSK Ing. Emil Ďurovčík. Zároveň bol odhalený „Strom partnerstva“ s menovkami jednotlivých družobných DSS.

Po obedňajšej prestávke nasledovala netradičná súťaž pre prijímateľov sociálnych služieb pod názvom „Hľadanie pokladu“. Na jeho konci čakala súťažiacich krabica nielen sladkých prekvapení…

Záver podujatia spestrila diskotéka a posedenie pri guláši.