Embraco – dar

Firma EMBRACO, prostredníctvom zamestnancov závodu v Spišskej Novej Vsi, darovala Domovine, n. o., dňa 24.3.2016 pracovné oblečenie.

Tento dar využijú prijímatelia soc. služieb pri pracovnej terapií.

Za dar    ď  a  k  u  j  e  m  e   !