,,Krása zakliata v dreve“

Krasa zakliata v dreve
Plagát – pozvanie na udalosť

Občianske združenie Spiša Sme iní, nie horší, Domovina, n.o., Žehra – Hodkovce

Vás pozýva na otvorenie výstavy

,,Krása zakliata v dreve“

dňa 6. augusta 2015 o 14,00 h. v Galérii netradičných umení (v podchode medzi TIC aNostalgie).

Veríme, že si nájdete čas a svojou účasťou podporíte aktivity domovov sociálnych služieb.

S pozdravom

Juraj Beňa, v. r.