Face To Face

Dňa 12.6.2015 sa naší prijímatelia zúčastnili na vyhodnotení výtvarnej súťaže Face To Face ( Poviem to paletou a štetcom ). Uvedenú súťaž organizuje už niekoľko rokov Združenie na pomoc s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi – DSS Náš dom.

V tejto súťaži získali ocenenia aj naši prijímatelia. Špeciálnu cenu za kreativitu a nápaditosť získal prijímateľ Václav Výstup, a diplom za účasť Ladislav Selecký.

 

Priebeh udalosti znázorňuje krátka foto-dokumentácia pod článkom.