Návšteva z detského domova

Dňa 4.1.2014 nás navštívilo 40 detí z detského domova v Košickej Novej Vsi. Ich návšteva sa uskutočnila za finančnej podpory Európskej únie v rámci projektu Netradične k pohybu, kde si pripravili pre našich prijímateľov rôzne športové súťaže. Niekoľko našich prijímateľov prišlo do nášho zariadenia práve z tohto detského domova. Návštevou sa upevnili priateľské a súrodenecké väzby medzi našimi prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi z DeD Košická Nová Ves. Deti absolvovali prehliadku areálu a na záver si vymenili vlastnoručne vyrobené darčeky.
Fotoalbum z podujatia