Silvestrovská Disco Party

Privítanie Nového roka v našom zariadení začalo už 31.12.2013 o 14:00 hod krásnym kultúrnym programom, ktorý si pripravili jednotlivé skupiny. Do programu sa zapojili aj zamestnanci zariadenia a rodinný príslušníci prijímateľov. Po krásnom programe nasledovala discotéka. O 17:00 hod čakalo na prijímateľov krásne prekvapenie v podobe Novoročného ohňostroja.  Video záznam pod článkom.