Mikuláš

Aj naše zariadenie navštívil sv. Mikuláš.

Jeho sprievod prijímateľom predviedol krátke divadelné predstavenie o kráľovi a jeho podaných.Prijímatelia si pre Sv. Mikuláša pripravili krátke básne, ktorými ho na záver jeho návštevy potešili. Sv. Mikuláš im za odmenu daroval sladké prekvapenie, ktorému sa prijímatelia veľmi potešili. Prijímatelia sľúbili Sv. Mikulášovi, že budú naďalej počúvať a spolu s pánom farárom sa k Sv. Mikulášovi pomodlili.

 Krátky videozáznam z podujatia si môžete pozrieť nižšie.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU