Silvestrovská Disco Party

Privítanie Nového roka v našom zariadení začalo už 31.12.2013 o 14:00 hod krásnym kultúrnym programom, ktorý si pripravili jednotlivé skupiny. Do programu sa zapojili aj zamestnanci zariadenia a rodinný príslušníci prijímateľov. Po krásnom programe nasledovala discotéka. O 17:00 hod čakalo na prijímateľov krásne prekvapenie v podobe Novoročného ohňostroja.  Video záznam pod článkom.

Vianoce 2013 – Štedrá večera

Štedrá večera v našom domove sociálnych služieb Domovina n.o. sa konala za účasti kňazov z farnosti Žehra a zástupcu sociálneho úseku pána Ing. Alberta Barana. Štedrá večera začala o 16:00 hod spoločnou modlitbou. Pochutili si na tradičných Vianočných jedlách ako sú kapustnica,  zemiakový šalát s rybou, vianočné oblátky s medom a ďalšie iné pochutiny. Po štedrej večeri nasledovalo rozdávanie Vianočných darčekov. Najusilovnejší prijímatelia dostali za odmenu od pána riaditeľa extra darček v podobe prenosného mp3 rádia. Prijímatelia boli z Vianočnej atmosféry veľmi potešení a všetci sa tešili z darčekov. Vianočná slávnosť ďalej pokračovala 25.12.2013 slávnostnou svätou omšou v miestnej kaplnke.

Mikuláš

Aj naše zariadenie navštívil sv. Mikuláš.

Jeho sprievod prijímateľom predviedol krátke divadelné predstavenie o kráľovi a jeho podaných.Prijímatelia si pre Sv. Mikuláša pripravili krátke básne, ktorými ho na záver jeho návštevy potešili. Sv. Mikuláš im za odmenu daroval sladké prekvapenie, ktorému sa prijímatelia veľmi potešili. Prijímatelia sľúbili Sv. Mikulášovi, že budú naďalej počúvať a spolu s pánom farárom sa k Sv. Mikulášovi pomodlili.

 Krátky videozáznam z podujatia si môžete pozrieť nižšie.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU