Hodkovská líra

Hovorí sa, že hudba a spev sú najlepšími liekmi na dušu. Presvedčili sa o tom aj prijímateliaf nášho zariadenia. 28. novembra 2013 sa uskutočnila súťaž v speve „Hodkovská lýra“ spojená s Katarínskou diskotékou. Svoje spevácke výkony predviedli prijímatelia zo všetkých skupín. Všetci speváci boli ocenení a tí lepší aj sladkým prekvapením. Po súťaži nasledovala diskotéka pre prijímateľov. Skrátený Video záznam z podujatia si môžete pozrieť tu.

Skupina baví skupinu

Dňa 14.11.2013 sa uskutočnilo ďalšie podujatie s názvom  „Skupina baví skupinu“ . Tento krát si kultúrny program s pomocou vychovávateliek pripravili prijímatelia z 1. a 2. skupiny. Predviedli sa v speve ľudových piesni, v tanci a recitovaní. Najväčšou atrakciou programu bol spoločný vláčik, do ktorého sa zapojili aj prijímatelia z ostatných skupín. Po krásnom programe nasledovala disco.

Drevorezba

Nášmu zamestnancovi  pánovi Martinovi KAČICOVI sa s pomocou prijímateľov podarila úžasná vec.  Zo spadnutého stromu z Anglického parku vytvorili krásnu umeleckú drevorezbu SOVY (pozri galériu pod textom), ktorá od 4. novembra 2013 krášli náš areál. V tejto práci chcú aj na ďalej pokračovať. Na tento účel sú už pripravené ďalšie časti spadnutých stromov (pozri galériu pod textom).