Športová olympiáda

Dňa 17.10.2013 sa vybraní prijímatelia nášho domova sociálnych služieb zúčastnili na 8. ročníku športovej olympiády v Sp. Novej Vsi, ktorú organizoval domov sociálnych služieb NÁŠ DOM. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach jednotlivcov a družstiev.
V disciplíne bicyklovanie ležmo sme obsadili 2. miesto.  V hádzaní kociek 2. miesto.
V behu na 30 metrom  sme taktiež obsadili 2. miesto.   V štafete trojčlenných družstiev sme obsadili krásne 1. miesto.