Otvorenie remeselnej dielne

Dňa 26.9.2013 o 11:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie remeselnej dielne po rekonštrukcii. Remeselná dielňa sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves, na Letnej ulici č. 49 v bráne medzi Turistickým informačným centrom a reštauráciou Nostalgia. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili viaceré pozvané osobnosti medzi nimi aj pani poslankyňa NRSR Mgr. Lea GREČKOVÁ, primátor mesta Spišská Nová Ves pán PhDr. Ján VOLNÝ, PhD, poslanci mesta Spišská Nová Ves a sponzori. Pozvanie prijali aj riaditelia iných domov sociálnych služieb a prijímatelia týchto zariadení.
Fotogalériu si môžete pozrieť TU.

Video Reportáž TV REDUTA si môžete pozrieť TU

 

Reportáž Rádio Regina RTVS (čas 18:30 min.)

Neoficiálny záznam z otvorenia remeselnej dielne.
Úvod – videozábery z dielne 4:20 – Príhovor p. riaditeľa 9:00 – Slávnostné strihanie pásky 11:30 Príhovor p. poslankyne NR SR Mgr. Lei GREČKOVEJ