Žehra: Kaštieľ Csakyovcov v Hodkovciach

Žehra – časť Hodkovce, okres Spišská Nová Ves: Barokovo-klasicistický kaštieľ Čákiovcov (Csáky) je z hľadiska cestovného ruchu raritou. Nie je to len expozíciou venovanou šľachtickému rodu, minigalériou spišských maliarov či prehliadkou romantického parku vo francúzskom štýle. Kaštieľ je zariadením domova sociálnych služieb Domovina, n.o. a obývajú ho prijímatelia s mentálnym postihnutím, ktorí v starostlivosti odborného personálu kaštieľ i park zveľaďujú, vyrábajú turistické suveníry a ponúkajú prehliadku priestorov.

Viac nájdete na tomto odkaze.