2% z Vaších daní

Prijímateľov sociálnych služieb Domoviny, n. o., môžete podporiť aj darovaním 2 % z dane z príjmu.

 

Tlačivá  platné pre rok 2017 :

 

Editovateľné vyhlásenie   s údajmi Domoviny, n. o.

Tlačivo na darovanie 2 %  z dane Domovine, n. o.

 

Sprievodný list  k 2 % z dane

 

 

Informácia o registrácií Domoviny, n. o.  v notárskom registri pre príjem 2 percent v roku 2017  na    www.notar.sk

 

 

Postup  krokov na poukázanie 2 percent z dane   na  www. rozhodni.sk

 

 

dar